Αθλητικές ταυτότητες

Σε λίγες μέρες ξεκινά η αγωνιστική περίοδος….
Είναι καιρός να ασχοληθούμε με τις ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ…

Τα δικαιολογητικά για την έκδοση αθλητικού δελτίου (ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΘΛΗΤΗ) είναι τα παρακάτω:
Α. Για νέους αθλητές
– Αίτηση εγγραφής αθλητή Ανοικτής Θάλασσας (θα την βρείτε στο link http://www.eio.gr/20120605.htm)
– Ηλεκτρονική φωτογραφία (μπορείτε να βγάλετε και στον Όμιλο μετά από συνεννόηση με τον γραμματέα του ΝΑΣΠΟΡ)
– Βεβαίωση από καρδιολόγο ή παθολόγο
– 15€
Β. Ανανέωση δελτίου αθλητή
– Αίτηση ανανέωσης αθλητή Ανοικτής Θάλασσας (θα την βρείτε στο link http://www.eio.gr/20130109.htm)
– Βεβαίωση από καρδιολόγο ή παθολόγο
– 5€

Comments are closed.