Διοικητική Δομή

Πρόεδρος : Μπάκας Αριστείδης                                      694 4354194

Αντιπρόεδρος : Τερζούδης Ιωάννης

Γραμματέας  : Κούρτελη Αγγελική                                  697 4487910

Ταμίας : Αργυρός Παντελής

Ειδικός Γραμματέας : Ελευθεριάδου Εριφύλη

Έφορος αθλητισμού : Βλασταράκος Πέτρος               697 7070004

Εφορος Λιμένα : Θεοχάρης Λουκάς