ΕΚΛΟΓΙΚΗ Συνέλευση

                                 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Την Κυριακή 22 Μαρτίου 2015 και ώρα 8:00 συγκαλούμε Τακτική Γενική Εκλογική Συνέλευση των μελών του ΝΑΣΠΟΡ στην έδρα – γραφεία του Συλλόγου στο Πόρτο Ράφτη Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Οδό Αγίας Μαρίνας αρ.3.

Σε περίπτωση μη απαρτίας και βάσει των νόμων και του Καταστατικού, η Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται στον ίδιο χώρο, (γραφεία ΝΑΣΠΟΡ)

Την Κυριακή 22 Μαρτίου 2015

και ώρα 10.30 π.μ.

ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

  1. Εκλογή προεδρείου Γ. Σ.
  2. Διοικητικός – οικονομικός απολογισμός και απαλλαγή Δ.Σ.
  3. Εκκαθάριση μητρώου – διαγραφές μελών
  4. Ενημέρωση επί των εξελίξεων και λήψη αποφάσεων
  5. Διαδικασία εκλογής νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής όπως παρακάτω:

Α) διορισμό 3μελούς εφορευτικής εκλογικής επιτροπής,

        Β) εκλογή 7 κανονικών και 3 αναπληρωματικών μελών Δ. Σ.

         Γ) εκλογή 3 κανονικών και 1 αναπληρωματικού μέλους Ε. Ε.

 

Το  ΔΣ του ΝΑΣΠΟΡ

Comments are closed.