Θέματα Συνεδρίασης Δ.Σ. ΝΑΣΠΟΡ 04-09-2015

Την Παρασκευή 04/09/2015 συνεδρίασε το ΔΣ του Ομίλου μας.  Τα θέματα της συνεδρίασης ήταν τα εξής;

1ο ΘΕΜΑ: Χρηματοδότηση από τον Δήμο

2ο ΘΕΜΑ: Επισκευή στο σκάφος “ΕΜΕΙΣ”

Μπορείτε να διαβάσετε τα πρακτικά της συνεδρίασης εδώ ΝΑΣΠΟΡ – Πρακτικά 04-09-2015

Comments are closed.