Θέματα συνεδρίασης Δ.Σ. ΝΑΣΠΟΡ 18/06/2015

Το Σάββατο 18/06/2015 συνεδρίασε το ΔΣ του Ομίλου μας.  Τα θέματα της συνεδρίασης ήταν τα εξής;

1ο ΘΕΜΑ: ISOBOX – Περιβάλλων χώρος

2ο ΘΕΜΑ: Τμήματα προχωρημένων

3ο ΘΕΜΑ: Διοικητικός απολογισμός τριμήνου

4ο ΘΕΜΑ: Μετονομασία του προγραμματισμένου αγώνα «Πεταλιοί» του ΝΑΣΠΟΡ σε «Σίμος Παπαγιαννόπουλος».

5ο ΘΕΜΑ: Εξοπλισμός σκάφους “ΕΜΕΙΣ”

6ο ΘΕΜΑ: Αλλαγή πακέτου σύνδεσης ΟΤΕ

7ο ΘΕΜΑ: Διαγραφή δύο μελών του ΝΑΣΠΟΡ

8ο ΘΕΜΑ: Αλλαγή ασφαλιστικής κάλυψης του σκάφους «ΕΜΕΙΣ»

Μπορείτε να διαβάσετε τα πρακτικά της συνεδρίασης εδώ ΝΑΣΠΟΡ Πρακτικά – 18.06.2015

Comments are closed.