Συνεδρίαση Δ.Σ. ΝΑΣΠΟΡ

Η επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΑΣΠΟΡ θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη του Πάσχα 14/4/2015, στα Γραφεία του Συλλόγου στις 19:30.

Όλα τα μέλη του ΝΑΣΠΟΡ είναι ευπρόσδεκτα.

Comments are closed.