Ορθή Επανάληψη προκηρύξεων Αγώνα 26-27/09/2015

Παρακαλώ κατεβάστε τις διορθωμένες προκηρύξεις αγώνα εδώ

 

Προκήρυξη Αγώνα Κολπο Ραφτη 2015- Ορθή επανάληψη

Οδηγίες Πλού Κολπο Ραφτη 2015- Ορθή επανάληψη

Προκήρυξη Αγώνα Πεταλιοί 2015- Ορθή επανάληψη

Οδηγίες Πλού Πεταλιοί 2015- Ορθή επανάληψη

Comments are closed.