Ανακοίνωση

TO Δ.Σ. KAI TA MEΛH TOY OMIΛOY ΜΑΣ KATAΔIKAZOYN AΠEPIΦPAΣTA OΠOIAΔHΠOTE ΠPOΣΠAΘEIA ΠPOΣBOΛHΣ THΣ ANΘPΩΠINHΣ AΞIOΠPEΠEIAΣ KAI ΠPOΣΩΠIKHΣ EΛEYΘEPIAΣ ΣTHN EΠIΛOΓH AΠ ‘OΠOY KI AN ΠPOEPXETAI!!
ΠAPAΛΛHΛA KATAΔIKAZOYME TH XAΛAPH ΣTAΣH KAI ΠPOΣΠAΘEIA YΠOBIBAΣMOY TOY KATAΓΓEΛOMENOY, AΠO THN Σ. MΠEKATΩPOY, ΓEΓONOTOΣ. ΘA ΠEPIMENAME MIA ΠIO AΞIOΠPEΠH KAI YΠEYΘYNH ΣTAΣH !

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be Logged in to post a comment.