Θέματα Συνεδρίασης Δ.Σ. ΝΑΣΠΟΡ – 20/09/2020

Την Κυριακή 20/09/2020 συνεδρίασε το ΔΣ του Ομίλου μας.

Τα θέματα συνεδρίασης ήταν τα εξής:

1ο ΘΕΜΑ: Ξύλινοι οικίσκοι για την μετεγκατάσταση στο λιμάνι του Αγ. Νικολάου

2ο ΘΕΜΑ: Αγώνες ΝΑΣΠΟΡ

3ο ΘΕΜΑ: Πιστοποιητικά καταμέτρησης σκαφών εγγεγραμμένα στον όμιλο από το 2021

Μπορείτε να δείτε τα πρακτικά της συνεδρίασης εδώ

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be Logged in to post a comment.