Θέματα συνεδρίασης Δ.Σ. ΝΑΣΠΟΡ – 24/03/2022

Την Πέμπτη  24/03/2022 συνεδρίασε το ΔΣ του Ομίλου μας.

Τα θέματα συνεδρίασης ήταν τα εξής:

1ο Θέμα: Προϋπολογισμός 2022 Συζητήθηκε και αποφασίστηκε ομόφωνα.

2ο Θέμα: Τροποποίηση Εσωτερικού Κανονισμού Συλλόγου. Συζητήθηκε και θα προταθεί προς ψήφιση στην Τακτική Γενική Συνέλευση.

3ο Θέμα: Διαγραφή Ορφέα Μίχα, μετά από αίτημά του. Έγινε δεκτό, αναστέλλεται η ιδιότητά του μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση.

Μπορείτε να δείτε τα πρακτικά της συνεδρίασης εδώ

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be Logged in to post a comment.