Θέματα Συνεδρίασης Δ.Σ. ΝΑΣΠΟΡ

Την Κυριακή 18/2/2018 συνεδρίασε το ΔΣ του Ομίλου μας.

Τα θέματα συνεδρίασης ήταν τα εξής:

1ο ΘΕΜΑ: Εγγραφή νέων μελών

2ο ΘΕΜΑ: Τακτική Γενική Εκλογική Συνέλευση

Μπορείτε να δείτε τα πρακτικά της συνεδρίασης εδώ

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be Logged in to post a comment.