Θεματα Συνεδριασης ΔΣ ΝΑΣΠΟΡ – 16/7/2021

 

Την Παρασκευή 16/07/2021 συνεδρίασε το ΔΣ του Ομίλου μας.

Τα θέματα συνεδρίασης ήταν τα εξής:

1ο Θέμα: Εσωτερικός κανονισμός του σκάφους ΕΜΕΙΣ

2ο Θέμα: Θέματα που έχουν προκύψει και χρήζουν συζήτησης από τον προπονητή της σχολής κ. Βασίλη Μηλιώτη

3ο Θέμα: Δέσμευση όσων καλύπτει το κόστος του πιστοποιητικού ο ΝΑΣΠΟΡ

Μπορείτε να δείτε τα πρακτικά της συνεδρίασης εδώ

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be Logged in to post a comment.