Λίστες μέλων Ομίλου για επερχομενη εκλογική Συνέλευση

Παρατίθενται οι λίστες μελών του ΝΑΣΠΟΡ:

  1. Οικονομικά ενήμερα μέλη
  2. Μέλη ΝΑΣΠΟΡ με δικαίωμα εκλεγειν και εκλέγεσθαι

Παρακαλείστε για την παρουσία σας στις 6/07/204 στην εκλογική συνέλευση του Ομίλου μας.

 

Ευχαριστούμε

Δ.Σ. ΝΑΣΠΟΡ

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be Logged in to post a comment.