Συνεδρίαση Δ.Σ. ΝΑΣΠΟΡ

Σήμερα 03/05/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 συνέρχονται σε τηλεσυνεδρίαση, μετά από πρόσκληση του προέδρου Μπάκα Αριστείδη

Μπορείτε να δείτε τα πρακτικά της συνεδρίασης εδώ

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be Logged in to post a comment.