Συνεδρίαση Δ.Σ. ΝΑΣΠΟΡ

Σήμερα 28/05/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30 συνέρχονται σε συνεδρίαση στα γραφεία του ΝΑΣΠΟΡ στο Πόρτο Ράφτη, μετά από πρόσκληση του προέδρου Μπάκα Αριστείδη

Μπορείτε να δείτε τα πρακτικά της συνεδρίασης εδώ

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be Logged in to post a comment.