Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση ΝΑΣΠΟΡ

Την Πέμπτη 18/02/2016 έγινε έκτακτο ΔΣ με θέμα την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Ομίλου μας.

Το ΔΣ αποφάσισε τα εξής:

Την Κυριακή 6 Μαρτίου 2016 και ώρα 8:00 συγκαλούμε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του ΝΑΣΠΟΡ στην έδρα – γραφεία του Συλλόγου στο Πόρτο Ράφτη Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Οδό Αγίας Μαρίνας αρ. 3.

Σε περίπτωση μη απαρτίας και βάσει των νόμων και του Καταστατικού, η Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται στον ίδιο χώρο, (γραφεία ΝΑΣΠΟΡ) Την Κυριακή 6 Μαρτίου 2016 και ώρα 10.30 π.μ.

Όλα τα μέλη του Ομίλου παρακαλουνται να συμμετέχουν.

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be Logged in to post a comment.