Θέματα Συνεδρίασης Δ.Σ. ΝΑΣΠΟΡ – 14/12/2018

Την Παρασκευή 14/12/2018 συνεδρίασε το ΔΣ του Ομίλου μας.

Τα θέματα συνεδρίασης ήταν τα εξής:

1ο ΘΕΜΑ: Εγγραφή νέων μελών

2ο ΘΕΜΑ: Μεταφορά γραφείων

3ο ΘΕΜΑ: Αμοιβή λογιστή

4ο ΘΕΜΑ: Απονομές Grand Prix 2017-2018

5ο ΘΕΜΑ: Έκθεση ΝΑΤΕΧ 2019

6ο ΘΕΜΑ: Κοπή πίτας

Μπορείτε να δείτε τα πρακτικά της συνεδρίασης εδώ

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be Logged in to post a comment.